روزنوشت بر اساس خواندن کتاب سلوک از محمود دولت‌آبادی

روزنوشت بر اساس خواندن کتاب سلوک از محمود دولت‌آبادی «من که دیری است باور یافته‌ام آدمیزاد نه‌فقط خصال تمام جانوران را در خود دارد، بلکه خصایص جمیع نباتات و جمادات هم در او هست پس چرا باید جا بخورم اگر

ادامه مطلب »