سفری تا سر کوچه

بعد از خواندن فصل یازدهم کتاب صحنه پردازی در رمان که درباره‌ی طنز بود، تصمیم گرفتم اولین طنز خودم را بنویسم که ایده‌اش از یک قصه شبانه ایجاد شد. به وقت هجده مرداد سال هزار و چهارصد دخترم هشت ساله

ادامه مطلب »