اندر فواید دوری از فضای مجازی

اندر فواید دوری از فضای مجازی

بالاجبار از جور زمانه، مدتی از فضای مجازی دور افتاده‌ایم.(ظاهراً این بخت و اقبال بیش از سایرین نصیب بنده شده است و مابقی دوستان به طرق مختلف به فضای مجازی دسترسی دارند.)

اینستاگرام، واتساپ و تلگرام ممنوع شده است. تا ما باشیم که شطنت نکنیم و پشت سر همان‌هایی که حواسشان به همه چیز و همه جا هست، حرف در نیاوریم و سرمان به کار خودمان باشد. بیشتر بخوانید