اندر فواید دوری از فضای مجازی

اندر فواید دوری از فضای مجازی بالاجبار از جور زمانه، مدتی از فضای مجازی دور افتاده‌ایم.(ظاهراً این بخت و اقبال بیش از سایرین نصیب بنده شده است و مابقی دوستان به طرق مختلف به فضای مجازی دسترسی دارند.) اینستاگرام، واتساپ

ادامه مطلب »