به دنبال رسیدن به مقصد نباشید، از مسیر لذت ببرید.(نود و هشتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

  سفرهای دوران کودکی همیشه چند هفته‌ای طول می‌کشید. پدر در طول مسیر سفر، بارها توقف می‌کرد و به ما اجازه می‌داد که در توقف‌گاه‌ها گردش کنیم. بیشتر خاطراتم از سفر به توقف‌گاه‌ها مربوط است. تصویر نشستن زیر درخت گردو

ادامه مطلب »