قدردان باشید.(سی و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

قدردان باشید.(سی و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

قدردان باشید.

سپاسگزاری از تمام کسانی که به‌نوعی در زندگی شما نقش دارند و کاری برای شما انجام داده‌اند، باعث می‌شود که حس خوبی داشته باشید. انسان‌های قدردان و سپاسگزار، راضی‌تر، خوشبخت‌تر و اجتماعی‌تر از افرادی هستند که با دقت تمامی جهات منفی زندگی خود را موشکافی و بایگانی می‌کنند؛ اما جهات مثبت را نادیده می‌گیرند.

بیشتر بخوانید