تلفن نوشته‌ها

صدای زنگ تلفن می‌آید. دینگ دینگ دینگ دینگ   صدای زنگ تلفن سال‌ها پیش متفاوت بود. همان روزهایی که تازه پایش به خانه‌مان باز شده بود، ذوق آن را داشتیم که صدایش را تغییر دهیم. پدر یک تلفن دسته دوم

ادامه مطلب »