لیلا علی قلی زاده

فقر فرهنگی

ده دقیقه در ماشین در پرازدحام‌ترین خیابان شهرمان به انتظار نشسته بودم. از آنجا که به خودم قول داده بودم

ادامه مطلب »