خودتان را دوست داشته باشید(پنجاه و ششمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 خودتان را دوست داشته باشید.

این ایده خیلی کلی است. چراکه موارد زیادی را در برمی‌گیرد. باید حواسمان به سلامتی‌مان باشد. به خودمان اهمیت بدهیم. همیشه ازخودگذشتگی نداشته باشیم. خواسته‌ها و آرزوهایمان را نادیده نگیریم. ورزش کنیم و… بیشتر بخوانید