عادت‌های خوب خلق کنید.(شصت و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 عادت‌های خوب خلق کنید.

قبل از هر چیز بایستی مشخص کنیم که عادت چیست و چه لزومی دارد که کاری را به‌صورت عادت درآوریم. بیشتر بخوانید