برای تفریح کردن در طبیعت وقت بگذارید.(نود و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

  زمانی بود که فکر می‌کردم که گردش و تفریح در طبیعت باعث اتلاف وقتم می‌شود و به جای آن در خانه مشغول مطالعه و خواندن دروسم بودم تا بتوانم از پس امتحاناتم بربیایم؛ اما گذر زمان ثابت کرد که

ادامه مطلب »