باورهایتان در رابطه با ثروت را تغییر دهید.(ایده نود و یک از صد و یک ایده توسعه فردی)

  افراد زیادی فقر را به معنویت ربط می دهند و معتقدند که فقر از پرهیزگاری است؛ اما با رجوع به کتاب‌های دینی،  متوجه می‌شویم که علماء ما را به دستگیری از فقرا تشویق می‌کنند نه ملحق شدن به آن‌ها.

ادامه مطلب »

استقلال مالی داشته باشید(ایده نود از صد و یک ایده توسعه فردی)

همیشه در مواجه با درخواست پول حسی مثل شرمندگی به سراغم می‌آمد و احساس می‌کردم که این‌کار مرا خوار و حقیر می‌کند؛ بنابراین در نوجوانی که بیش از هر زمان دیگری به پول احتیاج داشتم، هیچ وقت از پدرم برای

ادامه مطلب »

زندگیتان را به هدف‌های خودتان گره بزنید نه به آدم‌ها و اشیاء(هشتاد و نهمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

تا حالا پیش آمده است که به  خودتان بگویید این کار را به خاطر شخص خاصی انجام می‌دهم یا به خاطر وجود فرد خاصی در زندگی زنده‌ام و زندگی می‌کنم و اگر روزی پیش‌آید که از زندگیم برود، دیگر قادر

ادامه مطلب »

خودتان را به چالش بکشید( هشتاد و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

تا زمانی که خودتان را به چالش نکشید در کارهایتان پیشرفت نمی‌کنید. ما به صورت ناخودآگاه تمایل داریم که کاری را انجام بدهیم که از عهده آن به سادگی برآییم و هیچ دشواری برای ما نداشته باشد؛ اما تا زمانی

ادامه مطلب »

قبل از شروع طفره رفتن از انجام کارها، گفت‌وگوی درونی با من تنبل و من زرنگتان داشته باشید.(هشتاد و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

نوشتن بخش‌هایی از این کتاب را مدام به بهانه‌های مختلف به زمانی دیگر موکول می‌کردم. می‌دانستم که محدودیت زمانی برای دستیابی به هدف ضروری است و برای به پایان رساندن کتاب زمان بندی مشخصی هم داشتم؛ امل به محض وقوع

ادامه مطلب »

موقع خستگی تصمیمی نگیرید(هشتاد و دومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

  در طول روز با انتخاب‌های زیادی مواجه می‌شویم که مجبور به تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها می‌شویم بی‌آنکه حتی خود متوجه باشیم. کدام لباس را بپوشم؟ صبحانه چه بخورم؟ برای ناهار چه چیزی درست کنم؟ کدام کتاب را بخوانم؟ خانه

ادامه مطلب »