با خودتان صادق باشید.(پنجاه و پنجمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 با خودتان صادق باشید.

هرچقدر هم که ادعا کنید در حال قدم برداشتن در مسیر موفقیت هستید و به‌زعم خودتان فرد باارزشی هستید اما اگر با خودتان صادق نباشید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. بیشتر بخوانید