در گذشته نمانید(پنجاه و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

در گذشته نمانید. همه ما در طول زندگی‌مان اشتباهاتی انجام می‌دهیم که با فکر کردن به ان دچار عذاب و حسرت می‌شویم. برخی اشتباهات تنها در زمان انجام آن موجب دردسر ما می‌شوند و برخی دیگر تأثیرات طولانی مدت دارند.

ادامه مطلب »