بدون عشق، آشپزی نکنید.

از وقتی عهدیه نتوانست برای پیاده‌روی صبحگاهی بیاید، با مریم همراه شدم. بعد آن یکی مریم که همسایه‌مان بود، هم به ما پیوست و مریمِ دوست، یک خط در میان نیامد. دیگر مریمِ همسایه همراه همیشگی من در پیاده‌روی‌ها بود.

ادامه مطلب »