معرفی رمان سه سال از آنتوان چخوف

معرفی رمان سه سال از آنتوان چخوف

معرفی رمان سه سال از آنتوان چخوف

داستان سه سال از آنتوان چخوف داستان زندگی‌هایی کسالت بار و بیهوده است. بدون اینکه هدفی از زندگی داشته باشند. بی دلیل عاشق می‌شوند و چند روز بعد، از عشقشان سرخورده می‌شوند. به خاطر پایبندی به رسوم و نارحت نکردن دیگران تن به ازدواج می‌دهند و ازدواج می‌کنند تنها به این دلیل که باید ازدواج کنند و زندگیشان را از یکنواختی دربیاورند. آداب و رسومی کهنه و پوسیده و زندگی‌هایی که در نبود عشق به سادگی از بین می‌روند. زندگی چخوف بیانگر جامعه‌ای راکد و گندیده است. جامعه‌ای مرده. بیشتر بخوانید