سقوط از نردبان نویسندگی

سقوط از نردبان نویسندگی این چندمین بار است که سعی می‌کند از پله‌های نردبان نویسندگی بالا برود؛ اما به پله پنجم نرسیده سرش گیج می‌رود. دنیا دور سرش می‌چرخد. چند پرنده جیک جیک کنان و بال بال زنان وارد صحنه

ادامه مطلب »