لیلا علی قلی زاده

سر درد سفید

سر درد سفید همه جا سفیده، مثل برف. یه چهار دیواری سفید با یک تخت فلزی که با ملحفه‌های سفید

ادامه مطلب »