معرفی کتاب سال بلوا

معرفی کتاب سال بلوا

معرفی کتاب سال بلوا

کتاب سال بلوا رمانی از عباس معروفی است که به گفته خودش سه سال و اندی طول کشید.

سال بلوا در هفت شب از زبان نوشا آفرین و راوی سوم شخص یعنی خود نویسنده به تصویر کشیده شده است. اینکه در هفت شب بیان شده است شاید اشاره به خلقت زمین و آسمان در هفت روز یا هفت پیکر نظامی داشته است چرا که نویسنده در متن داستان، داستان معاصر را با اساطیر و افسانه‌ها در هم آمیخته است. در داستان نام سه قربانی تاریخی امده است. اسماعیل، سیاوش و حسین. همچنین به داستان دختر پادشاه و مرد زرگر هم پرداخته شده است. بیشتر بخوانید