معرفی کتاب سال بلوا

معرفی کتاب سال بلوا کتاب سال بلوا رمانی از عباس معروفی است که به گفته خودش سه سال و اندی طول کشید. سال بلوا در هفت شب از زبان نوشا آفرین و راوی سوم شخص یعنی خود نویسنده به تصویر کشیده شده است.

ادامه مطلب »