معرفی کتاب سالار مگس‌ها

معرفی کتاب سالار مگس‌ها

معرفی کتاب سالار مگس‌ها

نام کتاب: سالار مگس‌ها

نویسنده: ویلیام گلدینگ

مترجم: ناهید شهبازی مقدم

عناوین: سالار مگس‌ها، ارباب مگس‌ها، بعل زبوب(انتشارات نیلوفر)

انتشارات: نشر آموت

این اثر در ۵۰ سال اخیر، در لیست کتاب‌هایی قرار گرفت که باید در مدارس و دانشگاه ها خوانده شوند. بیشتر بخوانید