معرفی کتاب سالار مگس‌ها

معرفی کتاب سالار مگس‌ها نام کتاب: سالار مگس‌ها نویسنده: ویلیام گلدینگ مترجم: ناهید شهبازی مقدم عناوین: سالار مگس‌ها، ارباب مگس‌ها، بعل زبوب(انتشارات نیلوفر) انتشارات: نشر آموت این اثر در ۵۰ سال اخیر، در لیست کتاب‌هایی قرار گرفت که باید در

ادامه مطلب »