خودشناسی و پیدا کردن هدف برای ادامه زندگی

خودشناسی و پیدا کردن هدف برای ادامه زندگی

خودشناسی و پیدا کردن هدف برای زندگی

امروز مطلبی راجع به طول عمر می‌خواندم که توجه مرا به خود جلب کرده بود. در آن مطلب نوشته شده بود که اگر انسان در زندگی هدفی داشته باشد، تمایل بیشتری به ادامه حیات دارد. در نتیجه هر روز با انگیزه رسیدن به هدف، از بستر برمی‌خیزد.

بیشتر بخوانید