مرگ و زندگی

مرگ و زندگی

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را
بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد.

پیرها می میرند. چند صباحی غمگین می شویم؛ اما بهرحال مرگشان را می پذیریم و فراموششان می کنیم. کودکی می میرد، جای خالی اش همیشه احساس می شود. با اینکه به زندگی ادامه می دهیم اما جای لبخند همیشه روی لبمان خالی می ماند. اما بهرحال به زندگی ادامه می دهیم. اما اگر نان آوری بمیرد یا مادری که ستون یک خانواده است چه، چطور می توان چنین مرگی را پذیرفت. چطور می توان مرگی را پذیرفت که اثرش روی تک تک سلول های خانه می ماند. اصلا آیا می توان دردش را به مرور زمان کاهش داد؟  نه سخت است.

بیشتر بخوانید