صفحات صبحگاهی را صادقانه بنویسید

صفحات صبحگاهی را صادقانه بنویسید همین دیروز بود که بدون هیچ دروغ و ریایی در صفحات صبحگاهی رازم را فاش کردم. صفحات صبحگاهی‌ام  حتی برای خودم قابل خواندن نیست با این‌حال دو سال تمام بیهوده تلاش  می‌کردم همه چیز را

ادامه مطلب »

خلوت خود را دوست بدارید.

خلوت خود را دوست بدارید. شب گذشته در جایی بودم که درست یک سال پیش هم با همان وضع و حال پوشیده در همان لباس، همان جا حضور داشتم. انگار تاریخ تکرار شده بود. آدم‌های اطرافم ظاهراً تغییر کرده بودند؛

ادامه مطلب »