وقتی جِی‌جِی از خارجه برمی‌گردد.

سِرجواد درست بعد از اولین سفرش به خارج از کشور، نامش تغییر کرد. اخلاقش هم همینطور. صد و هشتاد درجه با سابق سِر جواد قبل از خارج توفیر داشت. خاندان سِرجواد که تابه‌حال پایشان به خارج از مرزهای ایران باز

ادامه مطلب »