بعد از خواندن محاکمه کافکا و یک شب بیداری طولانی

بعد از خواندن محاکمه کافکا و یک شب بیداری طولانی

خودش دل‌درد دارد، چیزی نمی‌خورد؛ اما من عجیب هوس هویج بستنی کرده‌ام. خیابان عجیب‌وغریب است. بیشتر بخوانید

روزنوشت بر اساس پیکر فرهاد از عباس معروفی

روزنوشت بر اساس پیکر فرهاد از عباس معروفی

روزنوشت بر اساس پیکر فرهاد از عباس معروفی

فکر می‌کردم زن روبروی آینه زنی دیگر است. جانی دوباره گرفته و قوی شده است. زنی که دیگر هیچ چشمی به درونش نفوذ نمی‌کند و تنش را پاره‌پاره نمی‌کند. فکر می‌کردم که دیگر احتیاجی به عواطف زنانه‌اش ندارد. زن درون آینه با زن دیروز فرق داشت؛ بیشتر بخوانید

روزنوشت بر اساس داستان روزگار دوزخی آقا ایاز از رضا براهنی

روزنوشت بر اساس داستان روزگار دوزخی آقا ایاز از رضا براهنی

محمود گفته بود که: «انسان عادت می‌کند»؛ و من عادت کرده بودم.

بیشتر بخوانید