رنگ سال نو

نزدیک سال جدید، همه به تکاپو می‌افتند. بازار پر از رنگ می‌شود. بازار امسال رنگی‌تر از سال‌های گذشته بود. شاید هم همیشه رنگی بود و من پشت دیوارهای سیاه و سفید خانه رنگ‌ها را فراموش کرده بودم. بانوانی با چادر،

ادامه مطلب »