رنجش‌ها را تلنبار نکنید.(پنجاه و یکمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

رنجش‌ها را تلمبار نکنید. زمانی که کسی دائم از ناراحتی‌هایش شکایت می‌کند، تبدیل به فردی ناراضی ونامطبوع می‌شود که باعث آزار و رنجش دیگران می‌شود و کسی دیگر از هم صحبتی با او لذت نمی‌برد. از طرفی حرف نزدن در

ادامه مطلب »