رنجش‌ها را تلنبار نکنید.(پنجاه و یکمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

رنجش‌ها را تلمبار نکنید.

زمانی که کسی دائم از ناراحتی‌هایش شکایت می‌کند، تبدیل به فردی ناراضی ونامطبوع می‌شود که باعث آزار و رنجش دیگران می‌شود و کسی دیگر از هم صحبتی با او لذت نمی‌برد. از طرفی حرف نزدن در مورد ناراحتی‌ها هم باعث می‌شود که فرد آرام آرام، شکننده شود و آستانه تحملش پایین بیاید.
بیشتر بخوانید