طعم تلخ قهوه

  در یک کافه دنج کوچک دو دوست پشت میزی نشسته‌اند. چهار میز گرد با رومیزی‌های سبز منقش به مربع‌های سفید در کافه وجود دارد. غیر از آن میزی که دو دوست پشت آن نشسته‌اند، یک میز دیگر هم در

ادامه مطلب »