کسی را داشته باشید که در مواقع ناراحتی با او صحبت کنید.(سی و هفتیمن ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

کسی را داشته باشید که در مواقع ناراحتی با او صحبت کنید. انسان موجودی به‌شدت اجتماعی است. هیچ‌وقت نمی‌توان نقش دوستان را در زندگی افراد نادیده گرفت؛ اما مسلم است که گاهی اوقات همین انسان اجتماعی از صحبت کردن درباره‌ی

ادامه مطلب »