دوست خوب خودتان باشید.(شصت و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

دوست خوب خودتان باشید.

زمانی که برای دوست صمیمی‌مان مشکلی پیش می‌آید یا اشتباهی را مرتکب می‌شود، ما سعی می‌کنیم که به او دلداری بدهیم. سعی نمی‌کنیم که نمک روی زخمش بپاشیم و او را تخریب کنیم؛ اما در مواجه با خودمان چطور عمل می‌کنیم؟ بیشتر بخوانید