چگونه موضوع مناسبی برای نوشتن پیدا کنیم؟

چگونه موضوع مناسبی برای نوشتن پیدا کنیم؟

سیزدهم خرداد بود و چالش نوشتن مقاله در دویست روز، فکر من رو حسابی مشغول کرده بود. چه جوری می‌تونستم موضوع مناسب و جذابی برای نوشتن پیدا کنم. نوشتن مقاله یک بحث ماجرا بود و بحث دیگه پیدا کردن موضوع برای هر روز بود که واقعاً یک چالش بزرگ ذهنی بود. اولش فکر کردم شاید بد نباشه در فضای اینترنت چرخی بزنم تا با الهام از مقاله‌های موجود، موضوع مناسب رو پیدا کنم یا شاید با نگاهی به قفسه کتاب‌هام بتونم خوراک مقاله‌هام رو پیدا کنم؛ اما بعد دیدم با این روش، مقاله‌هایی که می‌نویسم، انسجام موضوعی ندارن. بیشتر بخوانید