دلداده

دلداده

قسمت اول

علی

تو از آن سبزه‌های تو دل رو بودی که در همان نگاه اول، مرا شیفته خودت کردی. چشمانت گیرا و دوست‌داشتنی بود. عطر خنده‌هایت را هنوز هم با خودم دارم. هر وقت که دل‌تنگ می‌شوم، آن را با وسواس بو می‌کشم نکند ذره‌ای از آن ناخواسته به هوای اطراف پراکنده بشود. اولین بار تو را صبح روز شنبه دیدم؛ اما صدایت را چهارشنبه شنیده بودم. یادت می‌آید. چه صدایی داشتی انگار که بلبلی در گوشم نغمه‌سرایی می‌کرد. صدایت سحرانگیز بود. آن را در جعبه موسیقی‌ ریخته‌ام. دلم که تنگ می‌شود آن را باز می‌کنم و صدایت را ساعت‌ها گوش می‌دهم. بیشتر بخوانید