دفترچه ممنوع

معرفی کتاب دفترچه ممنوع از آلبا دسس په دس ترجمه بهمن فرزانه دفترچه ممنوع را که می خواندم متوجه شدم زن درون داستان خیلی شبیه من است. با تمام وجودم او را می شناسم. شاید هر کس دیگری هم کتاب

ادامه مطلب »