در هر کاری استمرار داشته باشید.(ایده هشتاد و ششم از صد و یک ایده توسعه فردی)

  بعد از چند روز که کاری را با شور و اشتیاق زیاد انجام می‌دهم، یک روز می‌آید که خسته می‌شوم و دلم نمی‌خواهد آن‌کار را انجام بدهم. سال‌ها قبل که شناخت کاملی از خودم نداشتم آن کار را برای

ادامه مطلب »