در جمع بمانید.(سی و نهمین ایده)

در جمع بمانید.(سی و نهمین ایده)

در جمع بمانید.

چندی پیش ارتباطم با خیلی از دوستان و آشنایان را قطع کرده بودم. فکر می‌کردم در ارتباط بودن، زمان زیادی را از من می‌گیرد و همین مسئله مرا از رسیدن به اهدافم بازمی‌دارد. اما اشتباه می‌کردم. تنهایی برایم جز رکود و افسردگی ارمغان دیگری نداشت.

بیشتر بخوانید