لیلا علی قلی زاده

درنا

درنا پرنده ای است یاد آور صلح، زیبا، پر عظمت، با بال هایی گسترده که او را قادر به پرواز

ادامه مطلب »