دانیل خارمس در هفتمین جلسه سمپوزیوم نویسندگی

امروز در هفتمین جلسه سمپوزیوم نویسندگی درباره حکایات عجیب و غریب دانیل خارمس کمی آموختیم. کلاس که تمام شد. چندتایی حکایت از کتاب امروز چیزی ننوشتم از این نویسنده را خواندم و بعد به خواب رفتم. از خواب که بیدار

ادامه مطلب »