ورزش ذهنی و چالش نوشتن دویست روز مقاله

ورزش ذهنی و چالش نوشتن دویست روز مقاله

حتماً شما هم شنیدین که میگن عقل سالم در بدن سالم. این ضرب المثل یک ضرب المثل دوسویه هست. یعنی چی؟ یعنی از هر دو طرف صادق است؛ اما من در این مطلب فقط یک سمتش رو بررسی می‌کنم. بیشتر بخوانید