برنامه خواب منظمی داشته باشید.(سی و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 برنامه خواب منظمی داشته باشید.(سی و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 برنامه خواب منظمی داشته باشید.

پدربزرگم همیشه سر ساعت مشخصی می‌خوابد و سر ساعت مشخصی هم از خواب برمی‌خیزد. حتی یک‌بار هم نشده که از این برنامه تخطی کند. حفظ برنامه خوابش، باعث شده که در تمام امور زندگی‌اش نظم داشته باشد. همچنین بااینکه هشتاد سال سن دارد، همه کارهایش را خودش انجام می‌دهد و هیچ‌وقت بیماری جدی نداشته است.

بیشتر بخوانید