خودشناسی در دل طبیعت

خودشناسی در دل طبیعت امام علی(ع):خودشناسى سودمندترین دانش هاست. روزی که گذشت از صبح در دل طبیعت بودم. چوپانی را دیدم که گله‌ای را به کوهستانی سبز برای چرا آورده بود. غرق در تماشای گله‌ی گوسفندان و بزها بودم. بر

ادامه مطلب »