با مادربزرگتان یا پدربزرگتان چای بنوشید.(چهل و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

با مادربزرگتان یا پدربزرگتان چای بنوشید.(چهل و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

با مادربزرگتان یا پدربزرگتان چای بنوشید.

همه ما در کودکی عاشق مادربزرگ‌ها و پدربزرگ هایمان بوده‌ایم. به دلیل بافت سنتی خانواده، ارتباط بهتری با مادربزرگ‌هایم داشتم و بیشتر آن‌ها را  دوست داشتم و از بودن در کنارشان لذت می‌بردم.

مادربزرگ‌هایم تنها کسانی بودند که بدون امرونهی و هیچ خواسته‌ای عاشقانه مرا دوست داشتند. هنوز هم، هر دو را دوست دارم؛ اما فرصت کمی پیش می‌آید که بتوانم به دیدارشان بروم و با آن‌ها باشم. بیشتر بخوانید