با مادربزرگتان(پدربزرگتان) چای بنوشید.(چهل و سومین ایده)

با مادربزرگتان(پدربزرگتان) چای بنوشید.(چهل و سومین ایده)

با مادربزرگتان یا پدربزرگتان چای بنوشید.

همه ما در کودکی عاشق مادربزرگ‌ها و پدربزرگ هایمان بوده‌ایم. به دلیل بافت سنتی خانواده من بیشتر مادربزرگ هایم را  دوست داشتم و از بودن در کنارشان لذت می‌بردم. مادربزرگ‌هایم تنها کسانی بودند که بدون امرونهی و هیچ خواسته‌ای عاشقانه مرا دوست داشتند. هنوز هم هر دو را دوست دارم؛ اما فرصت کمی پیش می‌آید که بتوانم به دیدارشان بروم و با آن‌ها باشم. بیشتر بخوانید