با مادربزرگتان یا پدربزرگتان چای بنوشید.(چهل و سومین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

با مادربزرگتان یا پدربزرگتان چای بنوشید. همه ما در کودکی عاشق مادربزرگ‌ها و پدربزرگ هایمان بوده‌ایم. به دلیل بافت سنتی خانواده، ارتباط بهتری با مادربزرگ‌هایم داشتم و بیشتر آن‌ها را  دوست داشتم و از بودن در کنارشان لذت می‌بردم. مادربزرگ‌هایم

ادامه مطلب »