از یوغ گذشته رها شوید

از یوغ گذشته رها شوید

عاملی که باعث می‌شود مدام در گذشته بمانیم و مکرر درباره اتفاق‌های گذشته صحبت کنیم، اشتباهات است. چه خودمان مرتکب شده باشیم چه اشتباهاتی که دیگران انجام داده‌ و باعث دلخوری ما شده‌ باشند. بیشتر بخوانید

در گذشته نمانید(پنجاه و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

در گذشته نمانید.

همه ما در طول زندگی‌مان اشتباهاتی انجام می‌دهیم که با فکر کردن به ان دچار عذاب و حسرت می‌شویم. برخی اشتباهات تنها در زمان انجام آن موجب دردسر ما می‌شوند و برخی دیگر تأثیرات طولانی مدت دارند. ممکن است در گذشته اتفاقی افتاده باشد که تأثیر آن را تا به امروز احساس می‌کنید. با فکر کردن به گذشته و بررسی اینکه چرا این طور شد چیزی درست نمی‌شود فقط لحظه حال شما از بین می‌رود.
بیشتر بخوانید