پر کردن چاه نوشتن

پر کردن چاه نوشتن نوشتن هر روزه درباره موضوع مشخصی، به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. بعضی روزها چاه نوشتن خالی می‌شود. چاه نوشتن اصطلاحی است که از جولیا کامرون آن را فرا گرفته‌ام.

ادامه مطلب »
گوش سپردن

گوش سپردن

گوش سپردن چندی پیش در یکی از لایوهای صبحگاهی استاد نویسندگی‌ام، یکی از دوستان سؤالی را مطرح کرد که استاد در پاسخ به سؤال ایشان گفتند:«این سؤال به خاطر این است که خوب گوش نمی‌دهید.»

ادامه مطلب »

عذاب دهندگان

عذاب دهندگان یکی از کارهایی که خلاقان برای اجتناب از خلاق بودن به انجام می‌رسانند این است که با عذاب دهندگان می‌آمیزند. ” جولیا کامرون” بعد از همبازی‌های مسموم نوبت عذاب دهندگان می‌رسد. همبازی‌های مسموم افرادی بودند که مثل ما

ادامه مطلب »

جرقه معنوی در راه هنرمند

 جرقه معنوی در راه هنرمند هنوز یک روز نگذشته است؛ اما مقاومت مثل طوفانی سهمگین جلوی روی من ایستاده است و بر در و دیوار ذهنم خودش را می‌کوبد. بهانه‌ها شروع شده است. خیلی خسته تر از آن هستم که

ادامه مطلب »

بازگشت به راه هنرمند

بازگشت به راه هنرمند اولین باری که کتاب راه هنرمند را خواندم، به خاطر فرار از ملاقات با هنرمند درون کتاب را در میانه راه، رها کردم؛ اما این‌بار در یازدهمین روز از تیر ماه ۱۴۰۱ با وجود خواب آلودگی

ادامه مطلب »