خودشناسی و نگاه ما به جهان

خودشناسی و نگاه ما به جهان

خودشناسی و نگاه ما به جهان لیلا علی قلی زاده

در بسیاری از ادیان و فلسفه‌های سراسر جهان، پیدا کردن خودآگاهی و خودشناسی موضوعی محوری و اساسی است. چرا که شناخت و باورهای ما درباره‌ی خودمان روی رفتارها و ذهنیت ما از جهان هم تأثیر می‌گذارد و در واقع جهان بینی ما را می‌سازد. بیشتر بخوانید