خودشناسی و نگاه ما به جهان

خودشناسی و نگاه ما به جهان در بسیاری از ادیان و فلسفه‌های سراسر جهان، پیدا کردن خودآگاهی و خودشناسی موضوعی محوری و اساسی است. چرا که شناخت و باورهای ما درباره‌ی خودمان روی رفتارها و ذهنیت ما از جهان هم

ادامه مطلب »