تلویزیون را خاموش‌کنید.(سی و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 تلویزیون را خاموش‌کنید.(سی و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

 تلویزیون را خاموش‌کنید.

پدربزرگم فردی مذهبی بود که علاقه چندانی به تلویزیون و برنامه‌های درون آن نداشت. هر وقت به خانه‌مان می‌آمد، با مشاهده تلویزیون روشن به ما می‌گفت: «هیچ‌چیز در این تلویزیون نیست. به‌جای این کار بلند شوید و دو صفحه کتاب بخوانید و دعا کنید.»

بیشتر بخوانید