تلویزیون را خاموش‌کنید.(سی و چهارمین ایده)

 تلویزیون را خاموش‌کنید.(سی و چهارمین ایده)

 

سی و چهارمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی

پدربزرگم هر وقت به خانه‌مان می‌آمد و می‌دید تلویزیون روشن است، به ما می‌گفت: «هیچ‌چیز در این تلویزیون نیست. به‌جای این کار بلند شوید و دو صفحه کتاب بخوانید و دعا کنید.»

بیشتر بخوانید