تله یادگیری

بهانه‌ای برای اهمال کاری قبل از اینکه ادامه مطلب را بخوانید به این جمله فکر کنید:« باید بیشتر یاد بگیرم.» این جمله برای شما آشنا نیست؟ تا حالا چندبار پیش آمده است که برای شروع کاری دچار ترس بشوید و

ادامه مطلب »