بگذارید کودکتان خودش تصمیم بگیرد

  در روز دوم محرم فرصتی پیش آمد تا به مراسم روضه امام حسین(ع) بروم. چندتایی از دوستانم را که مدت‌ها بود، ندیده بودم، در مراسم دیدم. دخترک هم دوستش را در مراسم دید. مراسم که تمام شد، دخترک پیش

ادامه مطلب »