تجویز نسخه برای دیگران

تجویز نسخه برای دیگران چند روز پیش متوجه شدم یکی از آشنایانم با سرطان دست و پنچه نرم می‌کند. خودش و خانواده ‌اش روحیه‌شان را باخته بودند. چون در عمق ماجرا نبودم، درباره درمان‌هایی که وجود داشت و از اهمیت

ادامه مطلب »