لیلا علی قلی زاده

بی حوصلگی و کتابخواری

بی‌حوصلگی خوب می‌دانم همیشه اوضاع بر وفق مراد نیست. همیشه احساسات بر یک مدار نمی‌چرخد. همیشه همه‌ی برنامه‌ها پیش نمی‌رود.

ادامه مطلب »