به ظاهر خودتان اهمیت بدهید.(پنجاه و هفتمین ایده از صد و یک ایده توسعه فردی)

به ظاهر خودتان اهمیت بدهید.

زمانی که برای اولین بار در جمعی قرار می‌گیرید، افراد حاضر در جمع هیچ شناختی از خصوصیات و ویژگی‌های اخلاقی شما ندارند. چیزی که برای اولین بار می‌بینند ظاهر شما است. ظاهر شماست در تصمیم‌گیری اولیه آن‌ها در رابطه با ارتباط با شما تأثیرگذار است. بیشتر بخوانید